Busy do Holandii, busy z Holandii do Polski - KLIKNIJ i zobacz ogłoszenia...

  Holandia HOLLANDEX  

Kategoria: Artykuły - Społeczeństwo

Ukraina musi powstrzymać zbrodnie wojenne

Podczas spotkania (08.09.2014) z premierem Ukrainy Arsenijem Jaceniukiem Sekretarz Generalny Amnesty International Salil Shetty wezwał rząd ukraiński do powstrzymania nadużyć i zbrodni wojennych popełnianych przez ochotnicze bataliony działające obok regularnych ukraińskich sił zbrojnych.  

Ukraina musi powstrzymać zbrodnie wojenne

- Ukraińskie władze nie mogą pozwolić na powtórzenie bezprawia i nadużyć, które panowały na terenach kontrolowanych wcześniej przez separatystów - powiedział Salil Shetty, Sekretarz Generalny Amnesty International, przebywający obecnie w Kijowie.

- Brak reakcji na nadużycia i ewentualne zbrodnie wojenne popełniane przez ochotnicze bataliony prowadzić może do znaczących napięć na wschodzie kraju i podważenia deklarowanej przez nowe ukraińskie władze intencji wzmocnienia i utrzymania praworządności.

W briefingu Nadużycia i zbrodnie wojenne popełniane w północnej części regionu Ługańska przez ochotniczy batalion Ajdar Amnesty International dokumentuje działania ochotniczych sił w tej części Ukrainy.

Ajdar jest jednym z ponad trzydziestu tak zwanych batalionów ochotniczych, które pojawiły się podczas konfliktu i zostały luźno zintegrowane z ukraińskimi strukturami bezpieczeństwa, z zamiarem odzyskania obszarów zajętych przez separatystów.

Amnesty International udokumentowała rosnącą falę nadużyć, w tym porwań, bezprawnego przetrzymywania, znęcania się, kradzieży, szantaży i możliwych egzekucji dokonywanych przez batalion Ajdar. Niektóre z tych działań mogą być zbrodniami wojennymi.

Organizacja wzywa władze Ukrainy do objęcia wszystkich ochotniczych batalionów, w tym Ajdaru, efektywną kontrolą i dowodzeniem, niezwłocznego zbadania wszystkich zarzutów dotyczących nadużyć oraz pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.

Ukraiński premier zobowiązał się w imieniu rządu do pociągnięcia wszystkich sprawców nadużyć do odpowiedzialności.

- Amnesty International z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie rządu Ukrainy do przywrócenia i zapewnienia sprawiedliwości w obszarach dotkniętych konfliktem. Będziemy monitorować, czy rząd wywiąże się z tej obietnicy - powiedział Salil Shetty.

  
 Źródło: www.amnesty.org.pl

Amnesty International jest ogólnoświatowym ruchem ludzi działających na rzecz praw człowieka. Jest to  organizacja niezależną od wszelkich rządów, ideologii politycznych, religii czy ekonomicznych grup interesu. Strona Amnesty International Polska: www.amnesty.org.pl

 

 

Aby dodawać komentarze musisz się ZALOGOWAĆ...